Förklaring till de färglagda arbetsritningarna.

Varje streck är ett par. Varje gång två streck korsar varandra skall det vara ett slag. Den färgen det är på strecken, det slaget skall det vara.
Grön = halvslag
Lila = vävslag
Röd = helslag
Litet streck på linjen = extra vridning ( 2 streck är 2 extra vridningar osv) utöver vad slaget ger.

Liten Dansk knyppelordsparlör.
Enkelslag = halvslag, enkelslag
Laerredslag = vävslag
Dobbeltslag = helslag, dubbelslag
Kryds = korsning.  Sno = Vridning.
Galslag = fyrkantig mandel
Bladslag = avlång mandel
Inlaegstråd = langarn

Hulslag/Hålslag = korsning, vridning, vridning, korsning

 

Gavia Lace
Övertänger 242
SE-790 26 Enviken, Sweden
Tfn: 0246-241 20, Int: +46 (0)246-241 20
Mobil: 070-210 07 58, Int: +46 (0)70-210 07 58
E-post: info@gavialace.com